Que fa ACPV?

Promoure el comerç urbà com a Font de riquesa, sostenibilitat, convivència i integració social i cultural.

Sensibilitzar a la societat de la importància que te per a la qualitat de vida de les persones la continuïtat del nostre model comercial; un model compromés amb la localitat.

Reconeixer i potenciar el prestigi social de la professió des de l’empresari fins els treballadors en tots el nivells d’escalafó professionals.

Promoure ferramentes de competitivitat  en la gestió comercial. Amb la incorporació de les noves tecnologies (creació d’una pagina Web), la cooperació empresarial, la innovació i la qualitat.

Promocionar y potenciar la marca ACPV aconseguint un entorn atractiu per inversions e iniciatives de negoci.